Claartje:

Claartje ontsnapte uit het slachthuis in Koudum (Friesland). Toen ze bloed rook sprong ze dwars door een houten deur heen en zette het op een lopen. De politie en de slachter gingen achter haar aan. Een dierenarts vuurde zoveel verdovingsschoten af dat zelfs een olifant allang was gaan liggen.

De vleeskoe:

Wat is een vleeskoe in onze beschaving?
Er zijn twee soorten rundvlees. Het vlees van een kalf (0 tot 6 maanden oud) of het vlees van volwassen dieren. De volwassen dieren leven meestal hun hele leven in een stal en hebben weinig tot geen sociaal contact met andere dieren. De dieren worden vetgemest en zijn vaak zo zwaar dat hun lichaam er onder lijdt.

De melkkoe:

Wat is een melkkoe in onze beschaving?
De melkkoe moet elk jaar een kalf baren en zoveel mogelijk melk produceren in een zo kort mogelijke periode. Als de koe twee jaar is wordt ze voor het eerst gedekt, (dit gaat veelal kunstmatig) Na de geboorte van haar kalf wordt deze meestal na een dag bij haar weggehaald en geeft de koe melk, niet aan haar kalf maar aan de mens.

Stichting de Leemweg dieren zijn meer dan gebruiksartikelen!

Overigens is de stichting enkele jaren geleden ook geïnterviewd door het KRO radio programma Dolce Vita.


SBS6 op bezoek

SBS6 heeft aandacht besteed aan het koeienrusthuis. Deze video is beschikbaar gesteld door SBS6 waarvoor onze hartelijke dank.

Marianne Thieme bezoekt Koeiernrusthuis.

bezoek20aan20de20runderopvang20zandhuizen20262Op zondag 16 november jl. bracht partij- en fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Marianne Thieme een bezoek aan Stichting De Leemweg in Zandhuizen. Doel van haar bezoek was aandacht vragen voor de financiële problemen waarin het koeienrusthuis verkeert. Thieme wil samen met oprichter Bert Hollander, de PvdD-werkgroep Friesland en studenten van het Van Hall Instituut in Leeuwarden naar een oplossing zoeken om te voorkomen dat dit unieke koeienrusthuis de deuren moet sluiten. Door stijgende voedsel- en brandstofprijzen en dalende donaties wordt het voor Hollander steeds moeilijker om de koeienopvang, waarin momenteel zo’n 40 koeien van een rustige oude dag genieten, draaiende te houden. De financiële nood is hoog.