Marianne Thieme bezoekt Koeiernrusthuis.

bezoek20aan20de20runderopvang20zandhuizen20262Op zondag 16 november jl. bracht partij- en fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Marianne Thieme een bezoek aan Stichting De Leemweg in Zandhuizen. Doel van haar bezoek was aandacht vragen voor de financiële problemen waarin het koeienrusthuis verkeert. Thieme wil samen met oprichter Bert Hollander, de PvdD-werkgroep Friesland en studenten van het Van Hall Instituut in Leeuwarden naar een oplossing zoeken om te voorkomen dat dit unieke koeienrusthuis de deuren moet sluiten. Door stijgende voedsel- en brandstofprijzen en dalende donaties wordt het voor Hollander steeds moeilijker om de koeienopvang, waarin momenteel zo’n 40 koeien van een rustige oude dag genieten, draaiende te houden. De financiële nood is hoog.


bezoek20aan20de20runderopvang20zandhuizen20196Voor Marianne Thieme betekende het bezoek ook een weerzien met Bikkel. Bikkel werd als kalf in 2005 door de Partij voor de Dieren geadopteerd, nadat hij van een kinderboerderij in Den Haag –waar hij geboren was- naar een mestbedrijf bleek overgebracht. Marianne Thieme bracht hem onder bij De Leemweg. Andere Leemweg-koeien zijn in het rusthuis beland omdat ze niet goed of niet meer ‘functioneerden’ en toch mochten blijven leven of door particulieren zijn vrijgekocht. Twee koeien zijn zelfs uit het slachthuis ontsnapt door over een hoge muur te springen. En zo hebben alle runderen die door Bert Hollander worden verzorgd een eigen -en vaak dramatisch- verhaal.

bezoek20aan20de20runderopvang20zandhuizen20226Marianne vertelde dat, als het koeienrusthuis ter sprake komt, haar vaak wordt gevraagd of zo’n opvang voor koeien nu wel zin heeft als er dagelijks zo veel van hun soortgenoten worden geslacht. Zij vindt juist de symboolfunctie belangrijk, omdat mensen erdoor worden geconfronteerd met de vraag of wij het recht hebben om koeien ‘uit te melken’ en aan het eind van hun werkzame leven naar de slacht te brengen. Bij de meeste koeien gebeurt dat al wanneer ze een jaar of vier zijn (en in feite nog niet eens volwassen), terwijl ze wel 20 jaar kunnen worden. De oudste bewoonster van De Leemweg is 22 jaar. Bert Hollander voegde hieraan toe dat mensen dierentuinen bezoeken om allerlei exotische dieren te bekijken, maar dat de meesten nog nooit een koe van dichtbij hebben gezien, en al helemaal niet weten hoe een oude koe eruit ziet.

bezoek20aan20de20runderopvang20zandhuizen20216Na een uitgebreide rondleiding door de stal verplaatste het gezelschap zich naar het weiland waar de meeste bewoners van De Leemweg, waaronder Bikkel en de door de werkgroep Friesland geadopteerde koe Doortje, nog van de weidegang genoten. Te oordelen naar de warme belangstelling waarmee de bezoekers tegemoet werden getreden, werd het bezoek door de kudde op prijs gesteld. Uit de boeiende en soms aangrijpende verhalen die Bert over de dieren vertelde, bleek duidelijk met hoeveel liefde en bezieling hij Stichting De Leemweg leidt.

(verslag: Partij van de Dieren, foto's: Nanny Brander)