Adoptie voor de Benjamin van de Leemweg

Sientje 3Sientje, de jongste bewoonster van de Leemweg, is per september gedeeltelijk geadopteerd. Sientje is dit voorjaar pas op de Leemweg komen wonen. Sientje heeft een moeilijke start gehad: ze is te vroeg geboren en heeft daarna allerlei aandoeningen overwonnen, waar ze helaas wat longbeschadiging aan heeft overgehouden. Maar Sientje bleek een vechter, want ze is er nog steeds en het gaat nu hartstikke goed met haar. Ze is een ontzettend lief, nieuwsgierig en sociaal dier, dat zich kiplekker voelt tussen de kleine kudde vlakbij het huis van Bert. Sientje heeft een diepe vriendschap gesloten met os Kees, het tweetal is onafscheidelijk. Degene die Sientje heeft geadopteerd wil liever anoniem blijven, en dat respecteren wij natuurlijk. Toch willen wij names de vrijwilligers en Sientje, graag onze dank uitspreken voor deze nieuwe deeladoptie, want zonder de steun van onze adopteurs en donateurs, zouden wij ons werk niet kunnen doen! Voor meer nieuws, ga naar koeienblog