Skip to main content

6-2-2022 Artikel over de Leemweg in Trouw

Joke BoonVorige week stond een artikel van Culinair schrijfster Joke Boon in dagblad Trouw. Joke vertelt over haar liefde voor dieren en het eten van plantaardige kaasalternatieven, waarbij ook de Leemweg en in het bijzonder koe Elske, uitgebreid aan bod komen.

Wij zijn natuurlijk blij met iedere vorm van publiciteit, omdat dit ons mooie werk onder de aandacht brengt. Het volledige artikel is te lezen via deze link